Hur kan uppdragen vara?

Nedan ger vi exempel på uppdrag. Vi skräddarsyr och anpassar utifrån diskussion med socialtjänsten om behoven. Vissa uppdrag kan vi komma att säga nej till om vi inte anser att vi är rätt insats, har rätt kompetensprofil och inte kan matcha behovet.

✓  Förälder med barn/ungdom– trygghet och skydd av familjehemmet, möjlighet att se förälderns förmåga i hemliknande förhållanden, arbeta med förälderns föräldraförmågor och föräldern får möjlighet att träna sina färdigheter i vardagen med trygga vuxna.

✓  Föräldrar som vill genomföra vård för sitt missbruk kan bo tillsammans med barnet/barnen i familjehem som skapar trygghet och skydd för barnen, föräldern kan genomföra dagbehandling för missbruket och får stöd i föräldrarollen och möjlighet att utveckla sina föräldraförmågor. Barnet behöver inte separeras från sin förälder men ändå få stöd och skydd.

✓  Barn och ungdomar med normbrytande beteenden - skräddarsydd vård med resurser för att förändra beteendena till mer normerande.

✓  Relationsstörningar och konflikter mellan barn och ungdomar och deras förälder – möjlighet att få bryta och utveckla mer hälsosamma relationer.

Unga vuxna, vuxna – som eftervård och utsluss från institutionsvård. En möjlighet att arbeta vidare och fördjupa arbetet med sina beteenden och färdigheter för en stabilare och mer hållbar livsförändring över tid.