Våra partners

parcer-partner-sppo-big.png

SPECIALPEDAGOGERNA ONLINE - SPPO

Parcer Behandlingsfamiljer samverkar med SPPO i syfte att stärka vår kompetens i behandlingsarbetet kring den placerade. Alla har rätt till en likvärdig och tillgänglig utbildning som möjliggör ett livslångt lärande. SPPO-Specialpedagoger Online ger specialpedagogisk process- och metodhandledning som ligger i tiden.  SPPO ger förutsättningar att täcka upp med specialpedagogisk spetskompetens när behovet uppstår, oavsett var du befinner dig. Familjehem och vårdnadshavare står i fokus där målet är att bidra till en samsyn och ökad förståelse för barnets förmågor och förutsättningar. SPPO erbjuder specialpedagogisk handledning och tillsammans med Parcer Behandlingsfamiljer skapar vi tillsammans goda möjligheter för en ökad måluppfyllelse i skolan för våra barn och unga. Dessa förutsättningar är unika och fungerar som en brygga inför hemflytt och nystart i hemkommunens skola.

www.sppo.se