Back to All Events

Lågaffektivt bemötande genom självledarskap! (Utbildningsstart 23 april)


Utbildning - Lågaffektivt bemötande - hur kan jag utveckla mitt eget förhållningssätt? Förändring börjar med oss själva oavsett vilken roll jag har som socialsekreterare, behandlare, familjehem, m.fl. Under de senaste åren har forskningen gjort stora framsteg och skapat nya insikter om hur vi tänker/känner/agerar och påverkar varandra med vårt beteende. Det är viktigt att reflektera över sitt eget beteende och hur det påverkar andra. Genom det kan vi bli bättre på att hantera situationer som uppstår och agera lågaffektivt.

Bli en ännu bättre socialarbetare genom lågaffektiva samtal!

Lågaffektiva samtal förutsätter balans, att vara närvarande, aktivt lyssnande samt insikt om egna försvar och beteenden. Att kunna hantera stress, skapa balans och bättre återhämtning. Mellanmänsklig kommunikation är att förstå sig själv på ett djupare plan och hur andra fungerar? Hur skall jag lyckas i min roll? Flertalet av oss tillbringar c:a 80% av vår tid i samtal, varav många är ineffektiva, saknar fokus och är otydliga. Effektiva samtal förutsätter en bra balans, att vara närvarande, aktivt lyssnande samt insikt om egna försvar och beteenden. Under de senaste åren har forskningen gjort stora framsteg och skapat nya insikter om hur vi kan reglera vårt tillstånd. Effektiva samtal förutsätter en bra balans, att vara närvarande, aktivt lyssnande samt insikt om egna försvar och beteenden. Att kunna hantera stress, skapa balans och bättre återhämtning.

Innehåll utbildning:

Upplägget kombinerar det senaste inom samtalsmetodik, HRV mätning för skapa bra balans och mätbara resultat. Utbildningen stöds av tydligt teoretiska ramverk med det senaste inom forskning, teknik och samtal. Koncept är upplagt i fyra steg som når ditt behov av att skapa effektiva samtal vid olika svåra situationer. Se koncept i 4 steg nedan:

1. EKG MÄTNING

Du genomför vår EKG analys och får direkt en bra indikation på din balans & återhämtnings i vardagens utmaningar. Analysresultatet ges genom individuellt samtal.

2. UTBILDNING

Du får 5 x 2 tim utbildning per distans via lärarledda webinars för att lära sig effektiva samtal med bra balans som gynnar prestation och återhämtning i vardagens utmaningar. Varje utbildningstillfälle kan även ses i efterhand.

3. TRÄNING I MOBILEN

Träning skapa bättre balans i olika svåra situationer. Genom en App i mobilen och en HRV sensor kopplad till örsnibben får du direkt återkoppling på din balans i olika svåra situationer.

4. DIPLOMERING 2019

När du genomfört utbildningen med godkänd genomförd utbildning med godkänt resultat blir du diplomerad. Resultaten för ledare som genomför effektivare samtal kan ofta leda till: ökat lugn, bättre fokusering, ökad effektivitet och prestation i svåra situationer samt bättre återhämtningsförmåga. Utbildningen är mycket populär och uppskattad.


Utbildningsdatum:

Välj utbildningsdatum som passar dig. Följande datum gäller per distans via lärarledda webinars. Varje utbildningstillfälle går även att se i efterhand. Se utbildningsdatum nedan:

Utbildningsstart 23 april:

  • 23 april kl. 10.00-12.00

  • 8 maj kl. 10.00 -12.00

  • 16 maj kl. 10.00-12.00

  • 24 maj kl. 13.00-15.00

  • 13 juni kl. 10.00-12.00

Pris:

Utbildning innehåller:

  • 1 st EKG upptagning under 4 dygn och 30 min analyssamtal

  • 1 st HRV sensor med applikation för mobil.

  • 5 x 2 tim utbildning per lärarledda webinars. Kan även ses i efterhand.

  • Diplomering

Priset per deltagare är 6995 kr + moms

Obs! Utbildningarna kan även göras som interna utbildningar. Kontakta gärna oss för uppläggsförslag.


Anmälan & kontakt

Anmälan görs per mail till Jennie Blomstrand, Parcer på adress:

jennie@parcer.se


Utbildningen är ett samarbete mellan Parcer, Newstart och HRV Träning Sverige.

Parcer
www.parcer.se

Newstart

www.newstart.se

HRV Träning Sverige

www.hrvtraining.se


Välkomna!