Barn behöver en familj och ett hem – ibland ett familjehem


Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

För en del barn och ungdomar har det hänt saker i livet som gör att de inte kan bo hemma. Kanske har de genom trassliga hemförhållanden inte fått tillräckligt mycket trygghet och omsorg. Det kan också vara så att barnet eller den unge lever på ett sådant sätt att det är fara för hälsa och utveckling. Dessa erfarenheter kan sätta spår i barnens liv. De far illa och behöver hjälp.

5 goda skäl att bli familjehem:

  1. Du gör en viktig insats för ett barn och barnets familj 

  2. Du får glädjen att se ett barn utvecklas och växa 

  3. Du får större förståelse och kunskap om livets många sidor du utvecklas som människa 

  4. Du gör en värdefull samhällsinsats

  5. Du får använda din omtanke om människor på ett bra sätt, är du förälder får du ytterligare användning av din föräldrakompetens

Att öppna sitt hem för ett barn som behöver det, innebär hårt arbete men också glädje och stimulans. I familjehem behövs därför ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek. Oavsett hur länge barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig för barnets utveckling. Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot en placering.

UPPDRAGET

Familjehemmen ska erbjuda barnet och den ungen en familjetillhörighet och så normalt familjeliv som möjligt.Familjehemmet ska ge barnet eller den unge fostran i form av vägledning och uppfostran dvs gränssättning och positiv bekräftelse.

Det innebär att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker. Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och även ha kontakt med myndigheter. Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. Familjer som vill bli familjehem ska utredas av socialnämnden. I utredningen gör de en bedömning av er livssituation, båda föräldrarnas inställning till uppdraget och föräldrarnas omsorgsförmåga. Det är obligatoriskt att inhämta information från olika register, som polisens belastningsregister, det register som finns hos socialtjänsten, register från Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan.

Läs mer om att bli familjehem på Socialstyrelsen. 


BERÄTTELSER

Berättelser om att vara familjehem och berättelser av de som varit placerade.

  • "Barnen ska vara delaktiga" - En kompis till Susannas dotter hade det jobbigt. Hon spenderade mer tid hemma hos dem än hemma hos sig. Till slut fick hon flytta in. Så blev Susanna familjehem och har sedan dess tagit emot fler barn.

  • Film & Podd - Mathilda som bott i familjehem, och Hanna som är familjehem berättar om sina upplevelser och tipsar om sådant som kan vara viktigt att tänka på.


    Berättelserna är hämtade från Mininsats.se, Socialstyrelsen.


Funderar du över något?
Kolla in “Vanliga frågor

Eller kontakta oss