Har du synpunker eller feedback till oss?

Parcer Behandlingsfamiljer värdesätter nöjda kunder och ett gott rykte högt. Som ett led i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten vill vi ta del av dina synpunkter och klagomål.


Ditt meddelande går till verksamhetschefen som ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas. Lämna namn och telefonnummer så återkommer verksamhetschefen till dig när ditt ärende är utrett. Du får då besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Du kan kontakta oss genom att ringa 0650-100 25, maila info@parcer.se eller fylla i formuläret.

Du kan också vända dig till den myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn och inspektion av vår verksamhet:


Vill du hellre skicka in dina synpunkter till oss via Post?Din integritet är viktig för oss

Ingen information kommer att användas i marknadsföringssyfte eller användas av tredjepart. Informationen sparas internt på vår e-postserver. Läs om vår cookie- och integritetspolicy om du vill veta mer om hur vi behandlar användares uppgifter.


Information från IVO:s hemsida


KONTAKTA IVO OCH BERÄTTA

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård kan vända dig till IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO, säg eller skriv i så fall inte ditt namn. Men om du till exempel vill ha hjälp med att rätta till något som är dåligt måste vi veta vilken verksamhet det handlar om.

BARN- OCH UNGDOMSLINJEN

Du som är barn eller ungdom kan ringa IVO på vardagar mellan 12-19.
Övrig tid kan du lämna ett meddelande.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-120 06 06 
Mejla
beratta@ivo.se


Vill du veta vilka rättigheter du har? Eller vill du berätta om det som inte fungerar som det ska i din kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården? Då kan du kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje. I filmen "IVO för barn och unga" får du veta när och hur du kontaktar IVO:s barn- och ungdomslinje.
Källa: ivo.se


DINA RÄTTIGHETER - FRÅN IVO:S HEMSIDA

Du har rätt att fråga om allt som rör dig. Hur många gånger du vill. Du har rätt att få säga vad du tycker när man planerar saker som gäller dig. Du har rätt att gå i skolan och få den hjälp du behöver med skolarbetet.

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö. Källa:  ivo.se

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö. Källa: ivo.se

Du har rätt att:

 • Veta varför du bor i ett HVB eller familjehem.

 • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.  

 • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta henne eller honom. Socialsekreteraren ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.

 • Prata ensam med din socialsekreterare.

 • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.

 • Inte utsättas för bestraffning.  

 • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.

 • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.

 Om du är över 15 år har du rätt att:

 • Ansöka hos socialtjänsten om det du tycker att du behöver.

 • Överklaga beslut som socialtjänsten fattar om dig.

 • Säga ja eller nej till det som socialtjänsten föreslår. För att socialtjänsten till exempel ska kunna besluta om en placering av dig i ett HVB eller familjehem så behöver de få ett OK från dig. Men det gäller inte på samma sätt om det är beslutat om LVU-vård för dig.


SKOLA ELLER ANNAN SYSSELSÄTTNING

Du har rätt att:

 • Få det stöd du behöver i skolarbetet.

 • Få hjälp till utbildning eller annan sysselsättning.
   

BOENDE

Du har rätt att:

 • Bo i en trygg och säker miljö.

 • Veta vilka regler och rutiner som finns där du bor.

 • Bli respekterad för den du är.

 • Få prata med personal eller familjehemsförälder när du behöver.

 • Ha dina personliga saker i fred.

Foto: ivo.se

Foto: ivo.se


HÄLSA OCH MAT

Du har rätt att:

 • Få den hälso- och sjukvård samt tandvård som du behöver.

 • Få mat som är näringsriktig och som passar dig om du till exempel är vegetarian, eller om du av andra skäl inte äter viss mat.

Foto: ivo.se

Foto: ivo.se


KONTAKT MED FÖRÄLDRAR OCH KOMPISAR

Du har rätt att:

 • Oftast ha kontakt med föräldrar, syskon eller andra personer som du tycker är viktiga. I första hand är det din önskan som man ska ta hänsyn till. Även om det inte alltid kan bli som du vill. Din socialsekreterare kan berätta mer om vad som gäller.

 • Om det är beslutat om LVU-vård för dig kan socialtjänsten bestämma hur kontakten med exempelvis dina föräldrar ska se ut. Har du fyllt 15 år kan du överklaga ett sådant beslut till domstol.

 
VEM PRATAR JAG MED NÄR NÅGOT KÄNNS FEL ELLER FUNGERAR DÅLIGT?

 • I första hand bör du prata med ditt familjehem eller annan vuxen som du har förtroende för.

 • Om du har synpunkter på hur du har det, vad som planeras för dig eller om du inte är nöjd med hur du får träffa dina föräldrar eller andra, bör du prata med din socialsekreterare.

 • Om du inte får tag i din socialsekreterare eller tycker att hen inte bryr sig om vad du säger, kan du vända dig till socialsekreterarens chef.


KONTAKTA IVO

 • Kontakta IVO om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

 • IVO har ett särskilt telefonnummer, mejladress och chatt som är till för barn och unga, IVO:s Barn- och ungdomslinje.

 • Vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du till exempel vill att IVO ska utreda eller undersöka frågan vidare måste vi oftast få veta lite mer. Till exempel vilket familjehem det gäller.   

 
IVO HAR SÅ KALLAD TILLSYN ÖVER SOCIALTJÄNSTENM, VILKET INNEBÄR ATT:

 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten ser till så att barn och ungdomar får en vård som är bra och av god kvalitet.

 • IVO ska kontrollera att socialtjänsten sköter ditt ärende enligt de lagar och bestämmelser som finns.

 • Du som bor i familjehem har rätt att prata ensam med IVO utan att fråga någon om lov.