Utredning genom Familjehemsvinjetter

Parcer har möjligheten och förmånen att vara en testverksamhet under Socialstyrelsens införandeår av Familjehemsvinjetter.

Metoden Familjehemsvinjetter är tänkt att vara ett stöd vid utredning av nya familjehem. Syftet med Familjehemsvinjetter är att ge blivande familjehemsföräldrar möjlighet att reflektera över personliga känslor, egna resurser och behov av stöd. Resultatet kan även ge indikationer om det blivande familjehemmets nivå av beredskap inför uppdraget.