Parcer digitaliserar

I vår strävan att bli ett hållbart företag utvecklar Parcer Behandlingsfamiljer digitalisering. 

Möjligheten med digitala möten är ett komplement till fysiska möten på plats. Genom de digitala mötena vill vi skapa snabb och ökad tillgänglighet med hög interaktion och närvaro i mötet. Mindre telefonerande med endast rösten som kommunikationsväg.  (social hållbarhet)

Genom att bli mer digital bidrar vi till en bättre miljö genom att minska antalet resor för Parcer Behandlingsfamiljer, men även för uppdragsgivare och samverkansparter (ekologisk hållbarhet)

Genom mindre resande frigör vi tid för dem vi är till för (ekonomisk och social hållbarhet)

Genom mindre resande skapar vi en säker arbetsmiljö och en attraktiv arbetsmiljö där det finns möjlighet att fokusera på dem vi är till för och det goda mötet (ekonomisk och social hållbarhet)


circles.png